Obsah měsíčních složek

Složky dokumentů a výkazů se zpracovávají měsíčně a po zpracování jsou předány zpět klientům. Výhodou je, že kromě aktuálního měsíce má klient všechny dokumenty stále u sebe k případné kontrole.

 

 

Obsah složek je přehledně uspořádán:

  • Pokladna
  • Přijaté faktury
  • Vydané faktury
  • Bankovní výpisy
  • Mzdové doklady
  • Vnitřní doklady
  • Účetní sestavy
 
 
Design downloaded from free website templates.