Komplexní zpracování účetnictví

 • Podvojné účetnictví (účetnictví je zpracováváno na programu DUEL)

 • Účetní závěrky

 • Zpracování výkazů

 • Vypracování finančního vypořádání MŠMT

 • Vypracování daňového vypořádání právnických osob

 • Sestavení statistických výkazů V1 – 01

 • Zpracování rozborů hospodaření

 • Sledování pohledávek a závazků

 • Měsíční přehled čerpání jednotlivých dotací

 • Měsíční přehled čerpání FKSP

 • Zpracování rozdílů mezi fondem FKSP a účtem FKSP

 • Poradenství v oblasti účetnictví

 
 
Design downloaded from free website templates.