Zpracování výkazů

  • Statistiky P1 – 04

  • Statistiky P2 – 04

  • Výkaz Aktualizace pohybu pracovních sil

  • Evidenční listy

  • Výkazy ISP

  • Vyúčtování daně z přijmu ze závislé činnosti

 
 
Design downloaded from free website templates.