Zpracování mezd

  • Zpracování měsíčních výplat včetně dávek (nemocenské, pojištění, odvody FKSP)

  • Měsíční odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu, slevy na dani)

  • Sepsání pracovních smluv, dohod o činnosti, dohod o provedení práce

  • Přihlášky a odhlášky pro ČSSZ a ZP

  • Přílohy k dočasné pracovní neschopnosti

  • Vyhotovení platových výměrů

  • Roční zúčtování daně

  • Zajišťování kontrol na ČSSZ, ZP, FÚ

  • Vyhotovené mzdy zasíláme poštou, elektronicky nebo osobní převzetí

  • K danému čtvrtletí sledujeme státní rozpočet a jiné zdroje, aby nedošlo k překročení

 
 
Design downloaded from free website templates.